logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk v tem času poteka na daljavo.

1. Nujno varstvo v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanjazavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu ali šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Prosimo vas, da nas o morebitnem varstvu čim prej obvestite.

2. Tehnični pogoji za izvedbo pouka na daljavo

Vse učence (starše), ki nimajo ustrezne IKT naprave za izvedbo pouka na daljavo, pozivamo, da kontaktirajo razrednika.

3. Brezplačni obrok

Učenci, ki so upravičeni do brezplačnega obroka, lahko le-tega koristijo tudi v času pouka na daljavo. Prevzem je možen v  šolski kuhinji iz zunanje strani. Prosimo, da o tem čim prej obvestite vodjo šolske prehrane na mojca.dajcman@osribnicanapohorju.si.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.                                                            

Ravnatelj:

Jože Krušič

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure