Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Predstavitev šole

Osnovna šola Ribnica na Pohorju z enoto vrtca je edina šole  občine Ribnica na Pohorju. Nahaja se v centru vasi Ribnica na Pohorju in ima tradicijo od leta 1780. Poučevanje in vzgajanje na tej šoli ima dolgo tradicijo, kar pomeni veliko izkušenj in znanja, ki smo ga uspešno podali mnogim generacijam  otrok. 
Trenutno je na šoli 125 učencev in 26 otrok v enoti vrtca, ki jih poučuje  21  strokovnih delavcev, skupaj pa za njih skrbi  27 zaposlenih. 
Šola ima naslednji šolski okoliš: Ribnica na Pohorju, Josipdol, Hudi Kot, Zgornji Lehen na Pohorju, Zgornja Orlica in Zgornji Janževski Vrh.
Oddaljenost učencev od šole je različna, poleg avtobusnega prevoza je v šest smeri organiziran še prevoz s šolskima kombijema.
 
Osnovna šola Ribnica na Pohorju ima urejeno asfaltirano igrišče za mali nogomet in manjšo zelenico na vzhodni strani šole, kjer so nameščena igrala za najmlajše. Ima dobro urejeno športno dvorano.
Učilnice so večinoma dovolj velike in zračne ter sodobno opremljene. Šest učilnic je opremljenih z interaktivno tablo.
Imamo svojo urejeno kuhinjo, ki ustreza vsem zahtevam HACCP.
 
Na šoli se trudimo našim učencem privzgojiti osnovne in nujne vrednote, kot so odgovornost ter spoštovanje sebe, drugega in okolja, v katerem živimo. Podati jim želimo potrebno znanje in kompetence za nadaljevanje šolanja in dosego ciljev, ki so si jih zadali.  
 
V ta namen dajemo velik poudarek na izobraževanju zaposlenih ter vključevanju učencev v mnoge šolske in obšolske dejavnosti na šolskem, državnem in mednarodnem nivoju. Prav tako se zavedamo, da je potrebno krepiti komunikacijo in medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, učenci in starši. Težave in konflikte poskušamo reševati sproti na konstruktiven način z veliko mero razumevanja, vendar z zavedanjem, da lahko samo z dobrim delom, trudom in poštenostjo dosegamo želene rezultate. Tega želimo naučiti tudi naše učence.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo