logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

 

Strokovni delavec Področje Druge zadolžitve
Lucija Orter razredni pouk 1. r., 2. r 
Mateja Pisnik razredni pouk 3. r., vodja aktiva RP
Marija Lopert razredni pouk 4. r., koordinatorica za nadarjene (razredna stopnja)
Jerneja Osvald   razredni pouk 5. r.,  skrbnica šolskega sklada, vodja aktiva razrednikovda
Milena Ledinek nemščina/angleščina  
Zmago Sobiech tehnika in tehnologija  
Doroteja Žibert kemija, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo organizatorica šolske prehrane
Jožefa Turjak matematika, fizika vodja aktiva za matematiko po vertikali
Jernej Selič matematika, OPB  predsednik sveta zavoda, razrednik 7. r., poskus RAP, mentor šolskega radia
Marko Klemenc šport razrednik 8. r., vodja naravoslovnega aktiva, mentor šolske skupnosti,  sindikalni zaupnik
Brigita Gosak svetovalna delavka, OPB vodja aktiva OPB, vodja vrtca, vodja ŠRT
Jasna Ledinek slovenščina razrednik 8. r., vodja aktiva za SLJ po vertikali, namestnik ravnatelja za izvedbo NPZ, koordinatorica za nadarjene (predmetna stopnja)
Muktananda Jöbstl zgodovina, DKE, OPB razrednik  9. r.,
vodja družboslovnega aktiva
Andreja Peruš nemščina, knjižničarka razredničarka 9. r., skrbnica eAsistenta, koordinatorica projekta Pedagogika 1 : 1, Erasmus +
Urška Pečonik glasbena umetnost MPZ, OPZ, GLP
Luka Oman Likovna umetnost  
Jože Krušič geografija ravnatelj
Zoran Laznik UBE, MME, ROM ROID

 

Strokovni delavci drugih šol, ki dopolnjujejo obveznost na naši šoli:

Tanja Štefl – specialna pedagoginja
 
Vzgojiteljici:
Alenka Urnaut
Katja Bricman
Ksenija Žvikart
Pomočnici vzgojiteljic:
Hermina Ostruh
Špela Hrastnik
 

Administrativni, tehnični in drugi delavci:

Helena Kralj - računovodkinja in poslovna sekretarka

Mojca Zapečnik - kuharica

Darinka Lesjak - čistilka

Ljudmila Pogorelec - kuhinjska pomočnica

Jožica Prassnitz - kuhinjska pomočnica

Anica Ovčar - čistilka

Matej Žigart - poslovni sekretar, hišnik, voznik kombija

Viktor Lopert - voznik kombija

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure