logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

 

Strokovni delavec Področje Druge zadolžitve
Mateja Pisnik
razredni pouk 1. r., sindikalna zaupnica
Lucija Orter
razredni pouk 2., 3.r., vodja šolskega razvojnega tima
   
Marija Lopert razredni pouk 4. r.
 Jerneja Osvald   razredni pouk  5. r.,  skrbnica šolskega sklada
Milena Ledinek nemščina/angleščina koordinatorica za nadarjene učence, predsednica sveta zavoda
Zoran Ogrinc tehnika in tehnologija
Mojca Dajčman kemija, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo organizator šolske prehrane
Jožefa Turjak matematika, fizika vodja aktiva za matematiko po vertikali
Marijan Kupljen šport, OPB  
Brigita Gosak svetovalna delavka, OPB vodja aktiva OPB, vodja vrtca
Jasna Ledinek slovenščina razredničarka 9. r., vodja aktiva za slovenščino, organizator NPZ
Muktananda Jöbstl zgodovina, DKE, UBE, MME, ROM, OPB razrednik 7. r., mentor šolske skupnosti, mentor šolskega radia, vodja družboslovnega aktiva
Andreja Peruš nemščina, knjižničarka skrbnica E – asistenta, koordinatorica projekta IUO, koordinatorica projekta Erasmus , razredničarka 8. razreda
Urška Pečonik glasbena umetnost, OPB  razredničarka 6. razreda
Jože Krušič geografija ravnatelj
Marko Klemenc OPB, Zdravje in gibanje (RAP) vodja naravoslovnega aktiva
Luka Oman Likovna umetnost  

 

Strokovni delavci drugih šol, ki dopolnjujejo obveznost na naši šoli:

Tanja Štefl – specialna pedagoginja
 
Vzgojiteljici:
Alenka Urnaut
Katja Bricman
Pomočnici vzgojiteljic:
Hermina Ostruh
Špela Hrastnik
 

Administrativni, tehnični in drugi delavci:

Helena Kralj - računovodkinja in poslovna sekretarka

Mojca Zapečnik - kuharica

Darinka Lesjak - čistilka

Ljudmila Pogorelec - kuhinjska pomočnica

Anica Ovčar - čistilka

Matej Žigart - poslovni sekretar, hišnik, voznik kombija

Viktor Lopert - voznik kombija

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure