Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Zaposleni na šoli

Šolsko Leto 2022/2023

Strokovni delavec Področje Druge zadolžitve
Mateja Pisnik razredni pouk 1. r., vodja aktiva RP
Lucija Orter razredni pouk 2. r., 3. r.
Marija Lopert razredni pouk 4. r., koordinatorica za nadarjene (razredna stopnja)
Jerneja Osvald   razredni pouk, gospodinjstvo 5. r.,  skrbnica šolskega sklada, vodja aktiva razrednikovda, organizatorica šolske prehrane
Milena Ledinek nemščina/angleščina  
Zmago Sobiech tehnika in tehnologija  
Neja Trontelj kemija, biologija, naravoslovje  
Jožefa Turjak matematika, fizika vodja aktiva za matematiko po vertikali
Jernej Selič matematika, OPB  predsednik sveta zavoda, razrednik 7. r., poskus RAP, mentor šolskega radia
Marko Klemenc šport razrednik 8. r., vodja naravoslovnega aktiva, mentor šolske skupnosti,  sindikalni zaupnik
Brigita Gosak svetovalna delavka, OPB vodja aktiva OPB, vodja vrtca, vodja ŠRT
Jasna Ledinek slovenščina razrednik 8. r., vodja aktiva za SLJ po vertikali, namestnik ravnatelja za izvedbo NPZ, koordinatorica za nadarjene (predmetna stopnja)
Muktananda Jöbstl zgodovina, DKE, OPB razrednik  9. r.,
vodja družboslovnega aktiva
Andreja Peruš nemščina, knjižničarka razredničarka 9. r., skrbnica eAsistenta, koordinatorica projekta Pedagogika 1 : 1, Erasmus +
Urška Pečonik glasbena umetnost MPZ, OPZ, GLP
Luka Oman Likovna umetnost  
Jože Krušič geografija ravnatelj
Zoran Laznik UBE, MME, ROM ROID

 

Strokovni delavci drugih šol, ki dopolnjujejo obveznost na naši šoli:

Tanja Štefl – specialna pedagoginja
 
Vzgojiteljici:
Alenka Urnaut
Katja Bricman
Ksenija Žvikart
 
Pomočnici vzgojiteljic:
Hermina Ostruh
Špela Hrastnik
 

Administrativni, tehnični in drugi delavci:

Helena Kralj - računovodkinja in poslovna sekretarka

Mojca Zapečnik - kuharica

Darinka Lesjak - čistilka

Ljudmila Pogorelec - kuhinjska pomočnica

Jožica Prassnitz - kuhinjska pomočnica

Anica Ovčar - čistilka

Matej Žigart - poslovni sekretar, hišnik, voznik kombija

Viktor Lopert - voznik kombija

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo