Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Nadarjeni učenci

hobby2so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, na umetniškem ali športnem področju. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, različne oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Področje dela z nadarjenimi učenci:

- postopek odkrivanja nadarjenih učencev, ki zajema evidentiranje, identifikacijo - potrjevanje in
  seznanitev staršev ter pridobitev njihovega mnenja,
 
- kontinuirano spremljanje nadarjenih otrok s programi in evalvacijami,
 
- različne diferencirane oblike dela z nadarjenimi učenci v VI procesu,
 
- vključitev v šolske in zunajšolske dejavnosti,
 
- delavnice.
 

Koordinatorici področja sta

Jerneja Osvald na razredni stopnji in

Milena Ledinek na predmetni stopnji.

Pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji procesa sodelujeta z razredniki, s svetovalno službo, z vodstvom, z izvajalci programov, z učenci in s starši.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo