logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

skupnost

 

Predstavniki oddelkov se za uveljavljanje pravic in interesov vseh učencev povezujejo v skupnost učencev šole.

 

Prioritetne naloge ŠS v tem šolskem letu so:

pripravljanje in sodelovanje na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu s temo: Razmere v družbi, pomoč učencem 9. razreda pri organizaciji šolskih plesov, spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev na šoli, zbiranje predlogov za pohvale in priznanja učencem, informiranje in obveščanje – poročila na RU, aktivno sodelovanje v dogodkih in prireditvah, ki se vežejo na aktualizacijo, pomoč razrednikom pri organizaciji učne pomoči v razredu, pomoč razrednikom pri izboru tem, obravnavanih na RU, podajanje predlogov za določene spremembe oz. izboljšave na področju dela in življenja na šoli, druge naloge, za katere se bomo skupaj dogovarjali.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure