logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

novinciVstop v šolo je za otroka velika prelomnica v življenju in izjemno pomemben dogodek. Največkrat si ga zapomni za vse življenje. Občutja, ki jih v tistem trenutku doživlja, največkrat vplivajo na njegov nadaljnji odnos do šole.

Vpis šolskih novincev

Starši vpišejo v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpišejo jih v šolo, ki jo opredeljuje šolski okoliš otrokovega stalnega ali začasnega prebivališča. Če želijo starši vpisati na našo šolo otroke iz drugega šolskega okoliša lahko po vpisu na matični šoli pri svetovalni delavki naše šole oddajo vlogo za prepis.

Osnovna šola vpisuje otroke v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Vpis šolskih novincev poteka v pisarni svetovalne delavke, starši in otroci pa so nanj vabljeni s posebnim vabilom.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok vpisanih v 1. razred izda potrdilo o šolanju.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure