Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Svet staršev

se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. V svetu staršev šole sodelujeta tudi predstavnici sveta staršev enote vrtca.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo